"Jézus az egész világ gyermekeihez szólOlvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/jezus-az-egesz-vilag-gyermekeihez-szol/"Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.07. 17:21

A bűn elkövetése után nem az imádság az első teendő, hanem a töredelmes bűnbánat. A hitetlen ember az áldások özönében is folyton zúgolódik, a hívő lélek pedig a legsúlyosabb csapások alatt is talál okot a hálaadásra. A keresztény győzelem olyan legyen, mint Krisztus győzelme: az alázatosság…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.07. 11:10

  Szánd oda a testedet Istennek! „Tekintettel Isten kegyelmére, kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek tetsző áldozatul; ezzel dicsőítitek valóságosan és megfelelően Istent." (Róma 12,1, NIV fordítás)Ahhoz, hogy változás történjen az életed…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.07. 10:14

A hithez szükség van képzelőerőre   "Tekintetünket állandóan olyan dolgokon tartjuk, amelyeket nem lehet látni. Mert azok a dolgok, amiket most látunk, hamarosan elmúlnak, azonban azok a dolgok, amiket nem látunk, örökké megmaradnak." (2Korinthus 4:18 - NLT fordítás) Amikor nem látsz…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.07. 10:13

IMÁDJ ÉS SZERESS ENGEM AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN!   1989. december 29. Béke legyen veled! Imádj és szeress engem Oltáriszentségemben! Úgy jöjj, és úgy fogadj engem áldozatomban, mint a szeplõtlen bárány. Tisztán kell hozzám jönnöd! Ha felismernéd, miként vagyok jelen Testben és Vérben, melyek…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.07. 08:39

A papok új családja Hogyan lehetne megkívánni a paptól, hogy mindent elhagyjon: apát, anyát, testvéreket, földet…, ha cserébe nem kapna, a papi életközösség formájában, egy új családot? Jézus gyakorlata nem ez volt!Kérte ugyan övéitől, hogy hagyjanak el mindent, és úgy kövessék őt..., de ugyanakkor…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.07. 07:32

A falak leomlanak Krisztus a kereszten ledöntötte a falat, mely embereket választ szét. Odaadva testét egyesít bennünket saját Testében, hogy egészen eggyé váljunk.Krisztus Testének közösségében egyetlen néppé válunk, Isten népévé, ahol – Szent Pált idézve – nincs többé görög vagy zsidó,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.07. 07:31

Isten akarata... A mai nap imádsága:Istenem! Add meg nekem a mai napon is, hogy meg tudjam különböztetni a természetest a természetellenestől! ÁmenAkkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között.Malakiás 3,18Ne csinálj…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.07. 02:09

  Lépj be a vízbe! „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.”  Máté 3:17 Amikor Jézus bemerítkezett, „íme, megnyílt a menny, és … hang hallatszott a mennyből: »Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.«” (Máté 3:16–17). Azon a napon, amikor Jézus belépett a Jordán folyóba, belépett…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.07. 00:12