"Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől valók-e! Mert sok hamis próféta lépett föl a világban.Az Istentől való lélek erről ismerhető fel: minden lélek, amely azt vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől való. De minden olyan lélek,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.06. 17:06

  Működj együtt a Szent Szellemmel életed során! „Újuljatok meg lelketekben és elmétekben” (Efezus 4:23.)A Bibliában egy fontos igazságot látunk újra és újra: amint hitlépést teszel, a Szent Szellem abban a pillanatban kiárasztja erejét. Amikor Józsué egy leküzdhetetlen akadállyal állt szemben, a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.06. 10:16

A fontos dolgokkal foglalkozz, ne a sürgősekkel "Használjatok ki minden lehetőséget ezekben a gonosz időkben." (Efézus 5,16 NLT fordítás)Van jó, és rossz hírem is 2018-ra. Az a 365 nap, amit az elkövetkezendő évre kaptál, nem lesz elég arra, hogy mindent megcsinálj. De itt a jó…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.06. 10:15

VÍZKERESZT   2003 január 6. Hadd dicsérjem Istenemet jóságáért és csodálatos tetteiért viszonzásul mindazért, amit értünk tett, valamint irántunk tanúsított nagy és gyengéd irgalmáért. Õ, aki felülmúlja a magasságokat, aki isteni erõbe öltözött, csillogó zafírokat öltött, sohasem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.06. 08:15

A földi javakban való részesedés Ugyanaz a bizonyosság, hogy Isten jelen van a másikban, vezet bennünket az ember és ember közötti kommunióra (kölcsönös megosztásra), amely az anyagi javakban való közös részesedést is megkívánja.Az anyagi javak közösségét – amely…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.06. 07:52

A fájdalom: találkozáshoz vezető út Mély találkozás Krisztussal a fájdalom által lehetséges. Enélkül nem ismerhetjük meg, és nem találkozhatunk vele mélyen.Miért éppen a fájdalom által? Ennek az az oka, hogy ha nem nyitjuk meg magunkat, nem találkozhatunk Krisztussal. Nem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.06. 07:51

A szenteltvíz az Egyház, exorcizmussal egybekötött vízszentelő imájából meríti erejét és hatását, amelyet a pap mond a víz megáldásakor Vízkereszt ünnepén: „Áraszd erre a megtisztulást jelképező vízre áldásodat! Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonosz…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.06. 06:10

A bűn bűn marad, akár észrevesszük, akár nem. (Spurgeon) A hívők, az Isten gyermekei soha ne féljenek a környezetváltozástól, mert minden környezetváltozás új és új áldásokat tartogat számukra. Spurgeon A keresztények testben élnek, de nem test szerint.A szeretetet nem…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.06. 05:16

Bölcsességért.   A mai nap imádsága: Uram! Bölcsességet kívánok, s Te szeretetet adsz, sikert álmodok, s Te áldásban részesítesz, bizonyítékokat keresek, s Te Megváltásban részesítesz... Uram, á ldott légy mindezért! Ámen A bölcsek meglátták a gyermeket…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.06. 02:16

A beoltott Ige „…fogadjátok a belétek oltott igét…” (Jakab 1:21)A „beoltott Ige” önfenntartó. Nem tart igényt elismerésre vagy támogatásra az emberek részéről, hogy az által jóváhagyást nyerjen. Amikor Jézus a vízen járva közeledett a csónakban lévő tanítványaihoz, Péter azt mondta: „Uram, ha te…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.06. 00:16