SZÍVEM A TE SZERETETED UTÁN VÁGYAKOZVA EMÉSZTI MAGÁT

 

1992. augusztus 23.

1 Jézushoz imádkoztam, és Õ így válaszolt: „Örülök, hogy idõt szakítasz arra, hogy ilyen korán reggel szólj hozzám! Mondd meg nekik2, hogy Szívem kimeríthetetlen Szeretet. Mondd meg nekik, hogy nem kellene engem többé próbára tenniük!” 3

Késõbb:

Ó Uram Jézus Krisztus, a Te Szentséges Szívedre bízom ezt a szándékot:

Segíts rajtunk és õrizz meg minket!
A Te békédet add nekünk,
Örök Atyának Fia!
Tégy kicsivé minket,
hogy ránk tekinthessen szemed
a magasból, mennyek Királya!
Atyánk szeretett Fia, ne engedd,
hogy embertömegeket semmisítsenek meg!
Emberek halnak meg a romlottság miatt.
Gyorsítsd fel mûvedet, Atyának Szent Fia,
és sietve térj vissza!
Atyának Gyönyörûsége,
ne engedd, hogy a világ
továbbra is ellenálljon
Szentlelked dicsõséges jelenlétének!
Feléd fordítom szemem Uram,
és a Te Szentséges Szívedben
talál menedéket szívem,
hogy békét és szeretetet kapjon.
Ne hagyj védelem nélkül!
Amen.

 

Megadtam neked, hogy ne félj az emberektõl. Én tettem ezt. Az én napomon majd válaszolok azoknak, akik most kigúnyolnak engem. Ám a te semmiségedben, leányom, gyönyörûségemet lelem.

Atyádnak Fia

mondja neked: Továbbra is terjeszteni fogom üzeneteimet. Aki ellenem szegül, a szegletkõbe ütközik és megsemmisül.

Az Atya Gyönyörûsége

mondja neked: Nagy mûvet viszek végbe, amelyet senki sem tud megakadályozni. Azokról mondom, akik keserû vádakkal terheltek téged: Kezük lehanyatlik és tervük meghiúsul. Szívem a te szereteted után vágyakozva emészti magát, nemzedék, és mint tüzes kemence lángol. Teljes Szívembõl szeretlek benneteket! Teljes Szívembõl szeretlek benneteket! Elárasztalak benneteket szeretetemmel, hogy felékesítsem nyomorúságotokat.

Uram, hogyan lehet, hogy ilyen romlottá lett a világ?

Nem olvastátok? Ahol nincs vezetés, ott széthull a nép. A romlott ember szája nem mond bölcsességet, a megrontót pedig leleplezik. Semmi sem marad rejtve szemem elõtt. Az irgalom e napjaiban még kinyújtom kezem mindenki után, aki bûnbánatot akar tartani. Õk megmenekülnek. A Szeretet melletted van, kicsi, hûséges barátom! Az Amen megáld téged. Jöjj, és imádj engem! Én vagyok.


1 Ma hajnalban igen korán hallottam ezt a lokúciót.
2 A rodoszi csoportnak.
3 És el kellene olvasniuk az 1Kor 14,26-32 verseit!
Szerző: Andre Lowoa  2018.01.17. 08:25