"Egy bizonyos idő lesz adva azok számára, akik a Nagyfigyelmeztetés után is hátat fordítanak Fiamnak, melyben bűneikért megbánást mutathatnak, de ez nem fog sokáig tartani.

Imádkozzatok azokért a lelkekért, akiknek makacsságuk majd a saját vesztüket okozza.

... Gyermekem, a változások folyamatban vannak és sok minden gyorsan fog bekövetkezni.

Gyermekeim, figyeljétek az eget, Fiam Irgalmasságának első jeleit."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szuz-maria-gyermekem-hamarosan-beke-fog-uralkodni-a-foldon/


VÖ. :
http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/eloszor-jelek-fognak-megjelenni-az-egen-a-nap-forogni-fog/


Sajnos igencsak töri az angolt, de a következő jól kivehető:
"two stars crach"
VIDEO:COMPARE:
"This will happen immediately before the stars clash in the skies and when My Rays of Divine Mercy will cover the Earth."
https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/11/11/

Összeütközik két üstökös:
http://igazsag-konyve7.webnode.hu/search/?text=%C3%BCst%C3%B6k%C3%B6s
"A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együttérezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.
Ez az Isten igéje.
Zsid 4,12-16

... Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 2,13-17"
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-01-14

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.13. 17:14