Igazság Könyve: "Második Eljövetelem ideje nagyon közel van. Senki se kételkedjék azon Ígéretemben, hogy újra eljövök. Senki se kételkedjék abban, hogy ez bármikor bekövetkezhet. Készítsétek fel a lelketeket, mert az idő nagyon közel van. Inkább összpontosítsatok a lelketek állapotára, mint a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.10. 18:33

Ferenc pápa cirkuszi előadóművészek műsorát nézi a VI. Pál-teremben 2017. december 20-án - AP 10/01/2018 11:45   „A cirkuszi előadók szépséget hoznak létre, és ez jót tesz a léleknek. Mily nagy szükségünk van a szépségre!” Ferenc pápa e szavakkal köszöntötte a cirkuszosokat három évvel…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.10. 11:45

Miért nem a tőled telhető legtöbbet? "Tedd meg a tőled telhető legtöbbet, hogy épüljön a hited." (2Péter1:5, CEV fordítás) Hyman Rickover tengernagy volt, az amerikai nukleáris haditengerészet atyja. Egyszer egy nukleáris tengeralattjáróra kerestek munkatársat, és az…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.10. 10:34

A kétség a képzelet ellensége „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De amikor kér, hinnie kell, és nem szabad kételkednie, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, a szél ide-oda fújja és…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.10. 10:33

A Trienti Zsinat szentségekről szóló legelső kánonja (1601) kimondja, hogy az újszövetségi szentségeket Jézus Krisztus alapította és egyben föl is sorolja a szentségeket: 1. Kánon. Ha valaki azt állítaná, hogy az Újszövetség szentségeit nem mind a mi Urunk Jézus Krisztus alapította, vagy több,…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.10. 08:55

TIZENKÉT BOLDOGSÁG   1991. április 14. Áldott legyen Jahve, aki a szeretet csodáit mutatja nekem!1 Béke legyen veled! Mondd meg nekem, tanítvány, boldog vagy-e, hogy én vagyok Lelki vezetõd? Igen Uram, ez több mint boldogság. Sok mindent tanulok egyenesen ajkadról. Írnál…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.10. 08:52

A misszió sodrásában Vizsgáljuk meg, vajon a Szentírásnak ez a sora, amely saját korában érvényes volt Pálra, ránk is vonatkozik-e: „Megmutatom neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért“ (ApCsel 9,16)? A misszió sodrásában részt venni egészen biztosan azt jelenti számunkra is, hogy részesei…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.10. 07:57

A felvirágzás évszázada Ellentmondásnak tűnhet, de a nehéz, küzdelmes, szekularizált XX. században újra felvirágzott a kereszténység, mégpedig épp a nehéz helyzetekben. Akkor virágzott fel újra, amikor a jólétben úgy tűnt, már nincs is szükség a hitre. Ennek a szép és szörnyű évszázadnak nagy…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.10. 07:56

Bűnbánat.. A mai nap imádsága: URam! Add, hogy vezetésedet elfogadjam, s hálás legyek mindazért, amit adtál! Ámen Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az ÚRhoz! Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, Jóel 2,13a Alapérzések…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.10. 07:33

A svéd kormány megbízást adott a nemzeti bűnmegelőzési bizottságnak, miszerint ki kell vizsgálniuk, miért történik egyre több nemi erőszak Svédországban. A Local svéd napilap beszámolója szerint a bizottságnak tanulmányoznia kell, hogy az elkövetőkre vonatkozóan milyen tényezők játszanak szerepet a…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.10. 06:00

A kedves szavak rövidek és könnyen kiejthetőek, de a visszhangjuk valóban végtelen. Teréz anya A növekedni nem akaró gyülekezet azt mondja a világnak: “Mehettek a pokolba.” Aki lelki értelemben elindult az úton, annak előre kell tekintenie. Nem fordulhat vissza, mert ha ezt teszi, nem lesz…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.10. 03:33

AMIKOR TÁMADÁS ÉR „Erős torony az Úr neve…” (Példabeszédek 18:10)Martin Niemoller, korábbi tengeralattjáró kapitány, azok közé tartozott Németországban, akik felemelték szavukat Hitler ellen. Előre megjósolhatóan letartóztatták és bebörtönözték. Amikor vádlói elé vezették, egy hosszú földalatti…

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.10. 00:33

Szerző: Andre Lowoa  2018.01.10. 00:09