FATIMA 5/6 “Csak az Igazság – ha elfogadják azt – teszi szabaddá őket, hogy bemehessenek az Új Paradicsom kapuján.” Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.12. 18:00

"Szent szolgáim most mindenhol meg kell, hogy hallják Szent Szavamat. Ezt az üzenetet minden követőm, más keresztény felekezet szent szolgáival is, meg kell, hogy ossza. Nagyon fontos, hogy ebben az időben bátorítást kapjanak Szavaim meghallgatására, még mielőtt kettészakadnának,…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.12. 17:36

Miért van szükséged gyülekezeti családra? „Krisztus szeretetének szava az első és az utolsó mindenben, amit teszünk. A mi határozott döntésünk ebből a fókuszpontból kiindulva munkálkodni.” (2. Korinthusi levél 5:14 MSG fordítás) A magad erejéből nem tudod beteljesíteni az alábbi öt célt:…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.12. 10:14

A gyülekezetben és az egyházban megtanulunk szeretni   "Felépítem az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta." Máté 16,18 (NLT fordítás) Csak az egyház marad meg örökké. Semmi sem tart örökké - se üzlet, se kormány, se nemzet. Egyedül az egyház az, ami örökké tart.…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.12. 10:12

A felülről kapott lehetőségekért. A mai nap imádsága: Uram, Istenem. El-elkószáló életemnek Te légy gazdája, hogy akaratod szerint élhessek önmgam és szeretteim hasznára! Ámen. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.12. 07:53

ÉDESANYÁD RÓLAD IS GONDOSKODIK GYERMEKEM   1990. december 4. Uram, Te vagy a Minden, és én a semmi. Fenséges nagyságodhoz képest mi is az én dicséretem, Szentek Szentje? Senki sem dicsérhet Téged méltóképpen, szívem mégis Nevedet szólítja szüntelen, mert vágyat keltettél bennem magad…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.12. 07:15

A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom!Publilius SyrusA hit birodalma ott kezdődik, ahol a valószínűség országa véget ér.A Kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény tervében születhetett meg. Ez mindörökre a legnagyobb…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.12. 07:12

  Elfogadod a tanácsot? „Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó.” (Példabeszédek 11:14)   Egyetlen dolog rosszabb annál, ha hibázunk: az, ha hibánkat takargatjuk, és engedjük, hogy büszkeségünk csapdájába essünk. Miért csináljuk ezt? Bizonytalanságunk miatt!…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.12. 00:17