Drága gyermekek, a Mennyei Atya akaratából, vagyok itt veletek, annak édesanyjaként, aki szeret benneteket. Itt vagyok veletek, hogy segítsek nektek megismerni és követni Őt. Fiam itt hagyta lábnyomait, hogy nektek könnyebb legyen követni Őt. Ne féljetek. Ne legyetek bizonytalanok, én veletek…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.02. 17:19

büntetés abortuszt, gyilkosságot, azonos neműek házassága, hamis istenek imádása, vadon, Törvény, figyelmeztetés, büszkeség, bujaság ,világi javak,       Ha megszentségtelenítitek Egyházam Törvényeit, meg lesztek büntetve.   Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.02. 17:08

Az alábbi írás a Church Militant vezetője, Michael Voris S.T.B. 2017. augusztus 2-ai "The Vortex" műsorának magyar fordítása alapján készült. Voris a monológjában az amerikai katolikus egyház állapotára reflektál. Ha a katolikus egyháznak az Egyesült Államokban ma van valami általános…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.02. 12:51

"Én, az Isten, az Atya vagyok, és az egész világgal szeretnék kommunikálni. Az Én szándékom az, hogy enyhítsem a büntetések súlyosságát, hogy esélyt adjak az emberiségnek arra, hogy Létezésem igazsága előtt megnyithassák a szívüket. Nekik, drága Gyermekeim, tudniuk kell, hogy Én elsősorban az…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.02. 10:16

  Légy bölcs: Nézz előre és nézz szembe a valósággal „A bölcs ember előrenéz. Az ostoba becsapja magát, és nem szembesül a tényekkel." (Péld 14,8 TLB fordítás) Sok ember jól indul el az életben, de az útvesztőkben nem tudnak fejlődni, mert nem számolnak a csapdákkal. Ám a…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.02. 10:12

A lázadás teszi az életet nehézzé   "Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. " (Ézs. 53:6)Lázadás. Amikor emberek azt kérdezik, hogy miért ilyen nehéz az élet, a választ összefoglalhatjuk ebben az egy szóban. Ádám és Éva Isten…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.02. 10:11

Életforma... A mai nap imádsága:Uram! Nevelj minket szeretetre, hogy kiteljesedhessünk Általad! Ámen"éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket."Ef 5,2aRégi a kérdés: Úgy általában, miért nem tudnak az emberek szeretetben élni? Miért a sok-sok gonoszkodás, háborúk és az…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.02. 09:32

VELED AZ ISTEN 1997. január 7. Uram? ÉN VAGYOK. Én adtam neked ezt a kegyelmet, hogy hívj és légy társaságomban. Így most megadom neked békémet. Gyönyörûségemet lelem e pillanatokban. Légy okos és támaszkodj rám! Mondd, kicsim, boldog vagy-e hogy ily módon lehetsz velem, mint most?…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.02. 08:05

A föld telve van Istennel, nincs egy fűszálnyi terület, ahol ő ott ne volna. Isten fenséges fényessége úgy tölt be mindent, mint a levegő. Beléje ütközöl, ha megmozdulsz. Előtte hajolsz meg, ha meghajolsz. (Talmud) A reggeli órákban a kertész kiment, hogy gondozza kertjét. Az…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.02. 07:59

Jézus Drága Vérének Rózsafüzére és fontos imái, amikhez az Úr nagy ígéreteket fűzött.

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.02. 07:48

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.02. 05:41

Átvészeled ezt a vihart „Én vagyok, ne féljetek!” (Márk 6:50)Viharba kerültél? Akkor olvasd el ezeket a sorokat: „Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a negyedik éjszakai őrváltás…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.02. 00:02