“A jelek elkezdik mindazt megmutatni, amit általad megjövendöltem. A Szentmisék elmaradása nyilvánvaló. A Szent Eukarisztiához már nem lehet egykönnyen hozzáférni. A gyónás szentsége korlátozva van számos templomomban. Sok Templomomnak nincsenek papjai, hogy vezessék azokat. Oly sokan elhagyták…

Szerző: Andre Lowoa  2017.10.08. 18:42

"Türelmem a végére ért, és azt tervezem, hogy egyesítsem mindazokat, akik hisznek Bennem, minden Dolog Megteremtőjében és magammal viszem őket az új Béke Korszakába. Mindazok, akik úgy határoznak, hogy a másik utat választják, a Pokol tűzébe lesznek dobva."Olvass tovább:…

Szerző: Andre Lowoa  2017.10.08. 17:58

  Gyakorlati alkalmazás: tedd a Biblia tanulmányozásod lendületessé és egyértelművé "Ne csak hallgassátok Isten Igéjét. Meg kell tennetek amit mond. Máskülönben becsapjátok önmagatokat." (Jakab 1:22 NLT fordítás) Semmi nem válhat lendületessé, amíg nem lesz egyértelmű. Éppen…

Szerző: Andre Lowoa  2017.10.08. 10:48

Az előrelátás segít téged felkészülni a nehézségekre  „A bölcs ember előrelátóan cselekszik és felkészíti magát a nehézségekre; az együgyű vakon bolyong és szenvedi a következményeket.” (Példabeszédek 22:3 TLB fordítás). Szükségünk van határokra, mert elkerülhetetlen, hogy ne adódjanak…

Szerző: Andre Lowoa  2017.10.08. 10:47

HÁLÓMMÁ KELL VÁLNOD!   1987. október 22. Ma reggel fél háromkor amikor felébredtem, a szomjúságtól olyan száraz volt a szájam és az ajkam, mint a pergamen. Jézus azt mondta: Kelj fel és igyál, mert eltelt a két nap. Kimentem, és ittam egy kevés vizet, nem sokat, mert nem kívántam. Ezen a…

Szerző: Andre Lowoa  2017.10.08. 09:16

Ó Szűz Mária, Fogadd el tőlem szívemet, Szerény virágos kertemet. Örömöm és bánatom virágait Mind neked adom. Tied legyen az életem, Ha csüggedek, te légy velem. Szívből szeretlek jó Anyám, Szűz Mária vigyázz reám. Ámen.

Szerző: Andre Lowoa  2017.10.08. 07:31

„A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává.” (Zsolt 104,4) Sokszor érezzük, hogy de jó lenne megtapasztalni, amit Izráel vándorló népe átélt a pusztában: megnyílt előttük a Vörös-tenger, Isten felhő- és tűzoszlopban vezette őket. Gedeon is átélt különös csodát, amikor a sziklából tűz…

Szerző: Andre Lowoa  2017.10.08. 06:59

Adottságaink... A mai nap imádsága:Uram! Add, hogy úgy éljek, ahogyan kívánod! ÁmenAzután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől: Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt: Száz korsó olajjal. Erre azt mondta neki: Vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj…

Szerző: Andre Lowoa  2017.10.08. 05:01

Az egyház te vagy „hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére…” (Efezus 4:12) Ha úgy gondolod, hogy az ország munkanélküliségi mutatói rosszak, akkor vess egy pillantást az egyházra! A tagság húsz százaléka adja a bevétel nyolcvan százalékát, és végzi a munka nyolcvan százalékát. A többi…

Szerző: Andre Lowoa  2017.10.08. 00:38

Szerző: Andre Lowoa  2017.10.08. 00:00