"Egyedül Atyám akarata számít, vagyis az emberiséggel való kommunikálás, általad és más prófétákon keresztül.
...
Azok a Szavak, melyeket neked adok, nem fertőzöttek, és nem mondanak ellent az igazságnak sem, ahogy azok már az idők kezdete óta fel voltak ajánlva az emberiségnek. Az igazság sok változata, melyek a Bibliában találhatók, az idők alatt el lett ferdítve, csak azért, hogy megfeleljen az ember saját napirendjének."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sohase-vedj-meg-engem-akkor-amikor-az-nem-szukseges/
VÖ.:
"Őbenne nyertük el vére árán a megváltást és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán, amelyet teljes bölcsességben és megértésben gazdagon árasztott ránk. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az őbenne előre meghatározott jóságos tervet, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban mint Főben egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van.
...
E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templomépület között megöltek. Igenis, mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket."
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-10-13

11Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen járatlak. 12Semmi nem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. 13Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle! Őrizd meg, hiszen az életed! 14Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj! 15Hagyd el, s ne menj rajta tovább, kanyarodj el tőle, s úgy folytasd utadat! 16Ha nem tesznek rosszat, aludni sem tudnak, nincs nyugtuk, ha mást tőrbe nem csalhatnak. 17Amit esznek, az a gonoszság kenyere, és az erőszak borát isszák. http://szentiras.hu/SZIT/P%C3%A9ld4

Szerző: Andre Lowoa  2017.10.12. 17:37