TISZTELT OLVASÓIM! AZ ELKÖVETKEZENDŐ KILENC NAP DÖNTŐ FONTOSSÁGÚ LEHET ÉLETÜNKBEN! KÉREK MINDENKIT, HOGYHA TEHETI, A 'SZENT MIHÁLY KILENCEDET' VÉGEZZE EL! – A MAGYAROK NAGYASSZONYA LEGYEN OLTALMUNKRA, ANGYALI SEREGÉVEL, A MAGYAR SZENTEK ÉS A MI IMÁINK KÖZBENJÁRÁSÁRA! – 

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.19. 08:55

BOLDOG VAGY, HA BÁNTANAK AZ EMBEREK 1988. december 7. (Üzenet a csoport számára.) Szûz Mária: Vassulám, fogadd békémet! Szeretett gyermekeim megáldalak benneteket. Szent Édesanyátok vagyok, aki éppen úgy szenved a terjedõ szárazság miatt, ahogyan ti. Ne veszítsétek el bátorságotokat,…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.19. 08:29

A legfontosabb: Isten rendelkezésére állni, hogy úgy használjon bennünket, ahogyan Ő kívánja, szolgálni és átadni magunkat neki. A Szűzanya mély és szerelmetes bizalommal bízott az angyalban, mert elhozta neki a Jóhírt. Ő Isten követe volt. Ez a mi hitünk is.A legkisebb…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.19. 06:48

A hit nem látható, de a cselekedetek által láthatóvá kell válnia.Bizonyos, hogy az ember soha nem jut el önmaga igaz megismerésére, ha csak Isten arcára nem nézett előbb és ha ennek szemléléséből leszállva nem kezdi el önmagát megvizsgálni. (Kálvin János)Egy televíziós…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.19. 06:47

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.19. 00:24

"Drága szeretett leányom, nagy változás zajlik most a világban, és Irgalmasságom Fénye egyre közeledik. Senki se gondolja azt, hogy nem kerül sor arra, amit mondok. Én csak az Igazságot mondom, ezért bíznotok kell Bennem. A Szentlélek most gyorsan leereszkedik az emberiségre, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.18. 18:37

"Én vagyok az a fény, amely hiányzik a ti magányos, zavaros és kissé aggasztó életetekből.Ez azért van így, mert Számomra közeledik az idő, hogy közbelépjek, és hogy átvegyem az irányítást. Nektek, gyermekeim, ezt köszöntenetek kell és Nagy Irgalmasságomra fel kell…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.18. 17:41

2017. szeptember 23. egy jelentős nap a keresztény életben, hiszen a Jelenések könyvében szereplő napba öltözött asszony próféciáját látjuk a szemeinkkel beteljesedni. Ez egy csillagállás, amely utoljára Ádám és Éva idejében volt, ezt megerősítették csillagászati számítások is. Miért fontos ez a…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.18. 12:34

Amikor házat akarunk építeni, egy tégla nem elégséges: egy másik, még egy másik, talán ezer tégla is kell egyenként, mire elkészül a ház. A szegénység nem egyik napról a másikra jön el. A sietség mindent összetör. Az ördög nagyon ravasz: minden hazugság atyja (vö. Jn…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.18. 10:50

TISZTELD EZT A TERMÉST, TISZTELD HÁZASSÁGUNKAT! 1993. június 5. Vassula, a házasságot  tisztelni kell és szentnek kell tartani! Eljegyeztelek magamnak1 és arra tanítottalak, hogy támaszkodj kegyelmemre. Lelkedet Istened oltárává és menyasszonyává tettem. Engedelmességre tanítottalak és arra,…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.18. 08:35

A lelkiismeret - így mondta valaki - olyan, mint egy napóra. A napóra csak világosságban működik. Éjfélkor, ködben nem használható. Emellett megfelelő forrásból származó fényt igényli. Holdfényben rossz időpontot mutat. A lelkiismeret csak akkor működik helyesen, ha a…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.18. 05:40

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.18. 00:23

Új Paradicsom,   Második Eljövetel, Igazság, hazugság, üldöztetés, alázat,   "Lesznek majd olyan idők, szeretett követőim, amikor mások, akik azt akarják, hogy Küldetésemet feladjátok, hazugságokat fognak az elmétekbe ültetni. ... Én a legszegényebbet, a…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.17. 18:37

"Imádkozzatok szegény gyermekeim megtéréséért is, azokért, akik a sötétség miatt megvakultak és a kárhozat útjára tértek, így az igazságot már nem látják. Különleges együttérzéssel és szeretettel imádkozzatok azokért, akik aktív módon járják a csaló útját. Még…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.17. 17:40

A szegények között is legszegényebbekhez kell hűségesnek lennünk. Otthon is segíthetünk valakinek dolga elvégzésében, ha megmaradunk Isten jelenlétében, és úgy tesszük azt. Nekem szenvedés állandóan úton lenni és ezrekkel találkozni. Kérdezik is tőlem, hogyan van, hogy…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.17. 11:22

VISELD SZERETETTEL AZ EGYSÉG KERESZTJÉT! 1998. április 24. “Ha az ember jogait megcsorbítják a Magasságbeli színe elõtt; ha valakit megcsalnak pörében, talán nem látja az Úr?” (Siralmak 3,35-36.) Vassula, a te hányattatásod megörvendeztet engem! 1 És én éppen tegnap kértem Szent…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.17. 08:03

A gyertya csak akkor lesz valóban gyertya, ha meggyújtják. Azelőtt csak faggyú és kanóc volt. „A sarokkő maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban.” (Ef 2,20–21)Minden szándékunk, cselekedetünk, eredményünk és örömünk szertefoszlik, köddé…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.17. 06:03

Nagy Britannia Protestáns nemzete hamarosan áttér az Én Útjaimra, a Tanításaimhoz és az Igazsághoz. Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/nagy-britannia-protestans-nemzete-hamarosan-atter-az-en-utjaimra/ http://www.catholicherald.co.uk/

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.16. 18:43

"Tudnotok kell a következőt, gyermekeim, azt, hogy azok a nehéz idők, amelyeket az embereknek évszázadokon keresztül el kellett viselniük, a végéhez közeledik. Ez egy örömhír azoknak az embereknek, akik felebaráti szeretetet mutatnak és akik ez által Engem szeretnek. "Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.16. 17:39

SZERESD FELEBARÁTODAT, MINT ÖNMAGADAT 1987. július 10. Virágom, merülj el Testemben. Kemény dolog a pusztaságban élni, de én mindig elvezetlek forrásomhoz, ahol enyhítem szomjúságodat, pihenõhelyet és oltalmat adok neked. Leányom, légy az én áldozatom, semmi sem lesz hiába, kapaszkodj belém!…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.16. 08:44

A bűnbánat arra hív, hogy megtérjünk a bűnből Istenhez: a középszerűből a lángoló és nagylelkű élethez. Megbékélés akkor lesz, ha nem magunkhoz, hanem Hozzá fordulunk, hogy a bűnök bűnhődéséből eredő kegyelemből és az Istennel való megbékélésből mások is…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.16. 05:42

Az imához nem megfelelő hely kell, hanem kellő akarat. „Beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt.” (Zsolt 40,11)Aki az Úr kegyelme örökösének tudhatja magát, a legnagyobb boldogságot élheti át, amely…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.16. 05:40