Szerző: Andre Lowoa  2017.09.08. 18:47

szeretet, igazi szeretet , Isten Szeretete, házasság, béke, nyugtalanság, szakadás, harmónia, Az igazi szeretet Istentől származik. Amikor valaki nem szereti eléggé Istent, akkor képtelen egy másik emberi lényt az igazi szeretet teljességében szeretni.Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.08. 18:04

"Sohase fenyegessétek egymást az Én Nevemben"Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sohase-fenyegessetek-egymast-az-en-nevemben/ VÖ.:"Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.08. 17:33

Kaptam, küldöm!   Kedves Testvérek!   Szentségimádáson voltam az este és azt a vezetést kaptam, hogy így ebben a sorrendben tegyem közzé az alábbi győzelmeit Istennek.   Hallgatható erőteljes védelmi ima - amely segítségével védelmet kérhetünk magunkra. A Szentsebek Rózsafüzér által…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.08. 17:21

    Ne engedd, hogy a könnyelműség legyengítse életed   „Amikor mindennap zaklatta és gyötörte szavaival, halálosan megunta a dolgot. Feltárta előtte egészen a szívét…” Bírák 16:16-17 A Biblia legerősebb embere, Sámson, könnyelműen fogadkozott az Úrnak. Megesküdött, hogy Istenért fog élni.…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.08. 10:48

Ha elfoglalt vagy ahhoz, hogy Istenre időt szánj, akkor valóban el vagy foglalva "Most pedig kedves gyermekeim, éljetek továbbra is Krisztussal közösségben." (1 János 2:28, NLT fordítás) Több fajta szőlőt is termesztek otthon. Ha ezek a szőlők leszakadnak a tőről, nem fognak tovább…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.08. 10:47

  Az élet nem ér véget a halállal „Isten Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, bennetek él. És ahogyan Isten feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, úgy fog a ti halandó testeteknek is életet adni azáltal a Lélek által, aki bennetek él." (Róma 8,11 NLT fordítás, második…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.08. 10:46

EGYETLEN EGYHÁZAM LESZ 1987. október 16. Vassula, én mindig elérem célomat. Jöjj, elmondom neked. Egy napon a Földön is olyan lesz országom, mint a mennyben. Egyházam egyesül és áldott lesz, mert a hozzám hû lelkek meg fogják érteni egymást. Egyetlen Egyházam lesz , amelyet az én…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.08. 09:00

Az Evangéliumban olvashatjuk, hogy Isten féltékeny szerető. Nem lehet egyszerre két gazdánk, mert akkor egyiket szolgálnánk, és gyűlölnénk a másikat (vö. Lk 16,13). Véssétek emlékezetetekbe, hogy ha Hozzá tartozunk, nem tartozhatunk a gonoszhoz.Az Oltáriszentségben Jézus, az…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.08. 08:57

Bajok, csőstől Az utóbbi időben mintha egyre több szomorú hí­rt hallanék testvérektől, ismerősöktől. Gyógyí­thatatlan betegségről, reménytelenné vált családi kapcsolatokról, egzisztenciálisan kilátástalan élethelyzetekről. A bajok olykor annyira súlyosak, hogy az együttérzésen kí­vül szinte…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.08. 08:57

A betegség és halál a legnagyobb megpróbáltatások közé tartozik, még nekünk, hívő embereknek is, de mint ahogyan az aranyat is tűzben edzik, ugyanúgy válik egyre ragyogóbbá az Istenben való hit mindannyiunk életében a nehézségek idején.A fájdalom fáj hívőként is, a veszteséget is megéljük, de…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.08. 05:56

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.08. 00:00