Szerző: Andre Lowoa  2017.09.05. 00:00

Antifóna: A három ifjú hálaéneke (Dániel 3, 57-88 és 56) Énekeljük a három ifjú énekét, melyet a szent ifjak a tüzes kemencében énekeltek az Urat áldva. (Húsvéti időben: Alleluja.) Áldjátok az Úr minden alkotmányai az Urat * dicsérjétek és magasztaljátok őt mindörökké. Áldjátok az Úr angyalai az…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.04. 18:34

KÉP: jesus vs sátán hitehagyás, Hazugság Királya, Hazugság, Isteni beavatkozás, gyilkosság, abortusz, összeütközik, összecsapás, tábor,   "De ha elfogadjátok a gyilkosságot és az abortuszt, és nem szálltok szembe az ilyen gonoszsággal, akkor…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.04. 18:32

"... minden követőmet fel kell készíteni a mindennapi imában való kitartás fontosságára. Nekik magukhoz kell venniük Testemet is, a Szent Eukarisztia formájában és imádkozniuk kell a lelkek megmentéséért.Az Én gyermekeim nagyobb figyelmet fordítanának üzeneteimre, ha…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.04. 16:39

  Ne add fel a növekedést! "Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból az életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek." (Róma…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.04. 10:44

Alakíts ki olyan szokásokat, amelyek Istenképűvé formálnak “Hit által hagyta el Mózes Egyiptomot, anélkül, hogy félt volna a király haragjától. Ahogy meglátta a láthatatlan Istent, nem fordult többet vissza.” (Zsid 11:27, TEV fordítás) Néha nincs kedvem kedvesnek lenni a feleségemmel…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.04. 10:43

A szentmisére való előkészület igazában már otthon kezdődik Az őseink úgy mentek el szentmisére, hogy már otthon elkészítették adományukat; – azután elmentek a collecta-templomba és onnan körmenetben imádkozva és énekelve mentek az áldozat bemutatására a stációs-templomba. Ezt kövessük mi is. Otthon…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.04. 10:35

KERESZTRE FESZÍTENEK 1987. június 1. Vassula, mindkét kezemen seb van, mindkét lábamon seb van, oldalam is nyitva áll, és látni engedi Szívemet.Újból keresztre feszítenek. Uram… Ártanak Egyházamnak. Uram, annyira rossz a helyzet? Annyira rossz. A gonosz elvakította õket, nincs…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.04. 08:00

A Szentlélek eltereli figyelmünket magunkról. Meggyőz arról, hogy semmik vagyunk, és hogy Krisztus minden mindenekben. (Spurgeon) „Aki azt mondja, hogy Jézus Krisztus őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.” (1Jn 2,6)Ő bennünk és mi benne, felfoghatatlan…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.04. 07:25

  EGY-Isten... A mai nap imádsága: URam, Istenem, Világteremtő Erő! Add, hogy ne ragadjak bele soha földhözragadt elképzelésekbe, amikor Rólad elmélkedem! Ámen Dánielnek pedig azt mondta a király: Valóban a ti Istenetek az istenek Istene, a királyok ura és a titkok feltárója, ezért tudtad…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.04. 04:28

A megbocsátás hozza el a békességet „Bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van!” (Márk 11:25)Egy hölgy zaklatott volt, mert a menye elfelejtette meghívni őt egy családi piknikre. Amikor aztán a fia az esemény reggelén felhívta őt, hogy meghívja, ő mérgesen így válaszolt: „Túl késő. Már…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.04. 00:52