kommunizmus, cenzúrázhatják,           A kommunizmus, melytől oly régóta félnek a nyugati világban, most titokban megalakul egy világméretű szövetségen keresztül, mely mindenhol jelen van a kormányokban.Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.11. 18:07

"Sokan mások megválnak majd a hatalmi rétegektől és testvéreikkel meg fogják osztani azt a kenyeret, amely az Atyától származik. Mert ez a kenyér mindenkié és olyan szándékkal adatott, hogy az egyenlően legyen megosztva."Olvass tovább:…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.11. 17:35

Részlet Francis Arinze bíboros egy 2007-es előadása utáni kérdés-válasz szegmensből. Arinze bíboros az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa volt 2002-2008 között.

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.11. 11:55

  Miért tűri el Isten a gonoszságot?   Ján 3:19 Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Minden józanul gondolkodó embert sokkolt, dühített és egészen megdermesztett az a…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.11. 10:37

  Isten közeli Apa   "... hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem..." (ApCsel 17,27) Az Apostolok Cselekedetei 17. fejezetében Pál egy prédikációt mondott el az athéniaknak. Arról beszélt, hogy Isten nem lakik templomban vagy egy…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.11. 10:36

A Hit több mint elhinni valamit: Tedd meg a következő lépést!   "Jézus ekkor így szólt hozzá: "Menj el, a hited megtartott téged." És azonnal újra látott, és követte őt az úton." Márk 10:52 Én nem tudhatom, hogy mi a következő lépés, amit meg kéne tenned, de azt tudom, hogy meg kell tenned.…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.11. 10:35

EGYHÁZAM BELSõ EREJE A SZENTLÉLEK   1991. április 15. Uram jöjj hozzánk teljes hatalmadban Szentlelkeddel együtt! Gyengéd Abba, elérkezett az idõ, hogy az igazság Szentlelke éppúgy megdicsõítse Fiadat, ahogy Te megdicsõítetted Fiadat, és Fiad megdicsõített Téged. Bizonyítsd be a világnak,…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.11. 08:56

Uram, búcsúzik az élet, mert a gyümölcsök megértek, meleg nyárnak vége lett. Elszáll a vándormadár is, és megborzong a virág is. Hullanak a levelek aranyszínű szemfödélnek. Egyre csendesebb az ének. De borongós ég alatt most az őszért áldalak.     Üzensz sárguló levélen, és elém írod az égen…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.11. 08:14

A barátod az, aki mindent tud rólad, és mégis szeret. (Elbert Hubbard)Akkor leszünk mindenre képesek, ha van megbízatásunk és elegendő bátorságunk Istent szavánál fogni. (Spurgeon) „Amiket emberkéz alkot, azok nem istenek.” (ApCsel 19,26)Az efezusi kis ezüst Artemisz-templomok…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.11. 06:28

Békéért a világban, s a saját lelkünkben. A mai nap imádsága:Uram, tégy békességed eszközévé! . Indulj, és hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok! Jer 1,17Mai napi Losung-igénk himnikus gondolatának különös hangsúlyt ad "ez a nap, ami megváltoztatta a világot". Az elmúlt években nemcsak…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.11. 03:52

  A szeretet ereje „Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.” (1János 4:16)     Amikor Dr. E. Stanley Jones a szeretetről prédikált Indiában, a helyi gyülekezet vezetője elmondta neki, hogy egy laikus gyülekezeti tag, akit ő szeretett és támogatott,…

Szerző: Andre Lowoa  2017.09.11. 00:56