Felsőszölnök 685 lakosú község, Szentgotthárdtól 15 kilométerre, délnyugatra fekszik. A település első okleveles említése 1387-ből származik. Templomának titulusa: Keresztelő Szent János. Határába olvadt a Jánosfalva nevű kihalt falu, mely a 396 méter magas János-hegyen települt. Itt még…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.20. 16:57

örökség, próféták , korrupció, megtisztulás , szeretet , öröm, új Világ, akarat,  hűség, végidők Prófétája, Nagyfigyelmeztetés, Új Paradicsom     Csak amikor elégedett vagyok, akkor fogom a leglátványosabb csodákat örökségül hagyni a világra, hogy tanúságot tegyen róla.Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.20. 16:56

A mi időnket és Isten idejét nem ugyanazzal az órával mérik.A szeretet azt mondja: Feláldozom magam, hogy a másiknak jobb legyen.Az “én” rendkívül fogékony az őt megillető jogok irányában, de vak az Isten igazságán és jogán esett csorba meglátására.Az imádság lelkünk anyanyelve, ne felejtsük el…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.20. 08:38

NE MIATTAM SÍRJ! Rhodos, 1990. július 27. Az egyik szerzetes, akivel találkoztam, könnyekre fakadt, amikor elmondtam neki, mennyire szenved Jézus. Jöjj, és tedd keblemre füledet, fiam, és hallgasd szívem dobbanását! Minden egyes dobbanása hívás valamely lélek számára, könyörgés egyetlen…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.20. 08:00

Alsószölnök 428 lakosú község, Szentgotthárdtól 7 kilométerre, délkeletre fekszik. A helység első okleveles említése 1387-ből származik. A középkorban Dobra váruradalmához tartozott. Nevének szlovén jelentése: „áttelepülő”, arra utal, hogy lakosai szervezett telepítés révén kerülhettek mai helyükre.…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.19. 17:48

Apátistvánfalva 404 lakosú község, Szentgotthárdtól 7 kilométerre, délre található. Első okleveles említése 1350-ből származik. Mint a falu neve is elárulja, a III. Béla által alapított szentgotthárdi cisztercita apátság birtokán települt. 1937-ben hozzácsatolták az eredetileg Börgölin-nek nevezett…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.19. 17:47

“Aztán, Én, Jézusotok, a Második Eljövetelemkor a felhőkön fogok leereszkedni. … Isten Hatalmát sohasem szabad alábecsülni, mert Én az emberiség Királya vagyok. Most Örök Atyám megbízásából eljövök, hogy a végső csatában összegyűjtsem gyermekeit, miután a Sátánt a tüzes tóba fogom száműzni. Ez egy…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.19. 17:46

ÉDESANYÁD RÓLAD IS GONDOSKODIK GYERMEKEM   1990. december 4. Uram, Te vagy a Minden, és én a semmi. Fenséges nagyságodhoz képest mi is az én dicséretem, Szentek Szentje? Senki sem dicsérhet Téged méltóképpen, szívem mégis Nevedet szólítja szüntelen, mert vágyat keltettél bennem magad…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.19. 08:54

A legnagyobb dicsőség nem az, hogy soha nem vallunk kudarcot, hanem hogy minden bukás után képesek vagyunk felemelkedni. „A mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” (2Tim 1,10)A halál mint a legvégső ellenség áll…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.19. 04:26

“Ez az időszak a vihar előtti csendhez hasonlít. Használjátok ki, hogy a lehető legtöbb ember felkészüljön. … Tudnotok kell, hogy Én mindig veletek vagyok, mindnyájatokkal. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek Engem. Semmi sem választhat el minket. Jézusotok” Olvass…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.18. 18:42

„Tüzet tűzzel oltunk – a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével!” MOTTÓ „Tüzet tűzzel oltunk – a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével!” (Szeretetláng Lelki Napló)   HELYSZÍN: Máriaremetei Kegytemplom parkja 1029 Budapest, Templomkert…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.18. 10:47

LEGYETEK AZ ÉN TÜKÖRKÉPEIM! 1989. január 10. Uram ! Én vagyok. (Üzenet a csoport részére:) Azt kérem csak tõletek, hogy szentül imádkozzatok, szüntelenül imádkozzatok, szívbõl imádkozzatok! Legyetek jók egymáshoz, legyetek az én tükörképeim, az én isteni képmásaim! Legyetek olyanok,…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.18. 09:00

A pletyka természete Egy történet járja egy szerzetesről, aki meggyónta a felettesének, hogy vétkezett, mivel pletykát terjesztett a kis faluban.A rendfőnök azt mondta a barátnak, hogy büntetése részeként helyezzen el egy-egy tollat a falu minden házának küszöbére. Amikor a…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.18. 08:43

A golgotai kereszt azt tanítja, hogy Isten mennyire szeretett minket, akik megvetettük Őt. Isten Báránya ott függött a kereszten és meghalt értünk rettenetes kínok és szenvedések között. A bűneinkért fizetni kellett! Ő bűnhődött, mint engesztelő áldozat az egész világ bűneiért. Ő bűnhődött a te…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.18. 08:40

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.18. 08:32

A házaspárok 18. nemzetközi lelkigyakorlata   2017. november 8. és 11. között lesz Međugorjéban       „Gazdagodjatok mind jobban a szeretetben” (Fil 1,9)       A Szűzanya iskolájában       PROGRAM           2017. november 8. szerda   14, 00  A résztvevők…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.18. 08:02

„Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta: »A férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek? Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test.« Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.17. 18:00

Hazánkat és kormányunkat elismerő tudósítás jelent meg a katolikus Church Militant oldalán Augusztus 17-én az amerikai Church Militant online katolikus televízió és hírszolgálat hazánkat és kormányát elismerő tudósítást tett közzé, amiért Magyarország és a magyar kormány elkötelezte magát abban,…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.17. 09:43

A felébredt lelkiismeretnek megborzadás és izgatottsága még nem igazi bűnbánat. Az igazi bűnbánat Istenhez való vonzódás.A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasztasz. (Albert Schweitzer) A világon elterjedt egy szokatlan betegség: Akik megbetegedtek, azok szíve…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.17. 07:06

VÉGET ÉR E RENDKÍVÜLI KEGYELEM A SZENTÍRÁS SOHASEM HAZUDIK   1994. augusztus 18. (Szent Édesanyánk szól:) Leányom, Szívem örvendez valahányszor csatlakozol a szentek imájához… Drága gyermekem, te ugyanabban a küzdelemben veszel részt1 , mint a mennybéli szentek. Én is jelen vagyok,…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.17. 05:59

“»Te, gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?« … Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.” Amikor Jézus ezt…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.16. 18:46

A liberális lapok rendszeresen felszólalnak az antiszemitizmus ellen, de eközben nem tartanak említésre méltónak egy brutális antiszemita gyilkosságot, mert afrikai migráns az elkövető. Érdekes tendencia figyelhető meg a liberális sajtóorgánumok témaválasztásában, ha “antiszemitizmus elleni…

Szerző: Andre Lowoa  2017.08.16. 10:15