„A nyár ráklábon érkezik, nyúlhatom szalad el”, júniusban ugyanis a Rák csillagkép az uralkodó. A régi rómaiak Juno istennőnek, a házasélet istennőjének szentelték ezt a hónapot. A népi tapasztalat szerint e hónap időjárása sok veszélyt rejteget, noha már a nyár hírnöke. Az alábbi közmondásként…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.30. 22:04

Fejemet szétzúzzák, hasonlóan a Koronám töviseihez, ugyanazt a fájdalmat szenvedi el Egyházam vezetője, Szent Helytartóm (XVI. Benedek) is, a Földön, az üldöztetés miatt, melyet ellenségei kezei által szenved el.… Egyházam tanait nemsokára darabokra fogják szedni éppúgy, ahogy Tanításaimat is…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.30. 18:26

Két blog rendszer odakerült a Lelki fegyverzet alá, az egyik már 22 bejegyzést számol

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.30. 14:22

Micsoda az igazság? Írta: Gyertyánffy Ágnes Nagyon modern és nagyon európai kérdés ez, pedig már feltette ezt kétezer éve Pilátus is Jézus nagypénteki kihallgatásakor. De a választ nem várta meg, hiszen azonnal eltávozott. Ha megvárta volna Jézus válaszát, talán megtudta volna, hogy nem micsoda,…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.30. 11:24

A boldog szolga Írta: Mikoliczné Virág Egyik gyermekünk barátjának édesapjáról megdöbbentő hír érkezett: gyülekezeti szolgálatból hazafelé tartva elütötte őt egy autó. Talán néhány évvel volt több, mint ötven. Megdöbbenésünket és szomorúságunkat azonban szívet melengető érzés…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.30. 11:23

Hogyan légy nagylelkű, amikor túlterhelt vagy? "Használjátok világi forrásaitokat, hogy befektessetek másokba és barátokat szerezzetek. Amikor pedig javaitok elfogynak, ők tárt karokkal várnak majd benneteket egy örök hazában... Ha megbízhatatlanok vagytok a világi javaitokat tekintve, ki…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.30. 10:01

A rövidtávú gondolkodás megakadályoz a tisztánlátásban »Biztosan azért mondta ezt, mert nincs kenyerünk!« — tanakodtak egymás között a tanítványok. Jézus tudta, hogy miről beszélnek, ezért megkérdezte: »Miért aggódtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem értitek?! Ennyire megkeményedett…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.30. 10:00

MENTS MEG EGY LELKET! 1987. szeptember 26. Vassula, mentsünk meg egy lelket, aki igen kedves számomra. Nagyon közel van a Sátán lángjához. Nem veszi észre, hogy milyen ravasz játékot ûz vele. Ki ez a lélek Uram? Jegyeseim közül való. Szerzetesnõ? Igen, szerzetesnõ. Elhanyagolt…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.30. 09:00

Istenem! Őrizz meg Rendedben, őrizz meg akaratodban! ÁmenDe hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. 2 Thessz 3,3 Út-mutatónk napra-rendelt igéje/igeszakasza ide vagy oda... a perikópa (gör. körbevágottatt, kivágottat jelent) nem mindig "szerencsés" - már ha van olyan…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.30. 08:56

A szeretet az egyetlen, ami tékozlás útján gyarapszik. (Victor Hugo)Akkor töltekezel Istennel, amikor hiányát átéled.Simon AndrásAz első lépés azon az úton, hogy az ember erős legyen, abban áll, hogy az ember magának bevallja saját gyengeségét.Az engedelmesség Isten gyermekeinek…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.30. 07:51

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.30. 04:21

  A végeredmény rajtad áll „… ne igazodjatok e világhoz…” (Róma 12:2)   Életed kimenetelét te határozod meg, mert Isten senki másnak nem adott hatalmat lehetőségeid felett, csak neked. Amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk, gyakran máshol keressük a hibát. Évához hasonlóan azt…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.30. 00:43

Légy radikálisan nagylelkű “Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá.“ (Ap. Csel. 2:44-45) Senki nem hozott annyi áldozatot, mint a korai gyülekezet. Az Ap. Csel. 2:44-45 azt…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.29. 10:10

A szolgák mindig kéznél vannak „Aki katonai szolgálatot teljesít, nem foglalkozik az élet közönséges dolgaival. Csak azon igyekszik, hogy a parancsnoka meg legyen vele elégedve!" (2 Timóteus 2:4) Az igazi szolgálók mindig készek a szolgálatra. Nem töltik az idejüket olyan dolgokkal, amelyek…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.29. 10:09

A gondviselés kinyitja a második ajtót, amikor az első becsukódik.A lelki béke sokszor a megváltozott hozzáállásból származik, nem pedig a megváltozott körülményekből.A nagyság, és alázat nem egymást kizáró tulajdonságok.Az a madár, mely két fán lakik, egyiken sem rak fészket. Az a lélek, amelyik a…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.29. 09:34

...

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.29. 07:44

Bűneink... A mai nap imádsága: Uram! Hiába is szépítenénk - eltávolodtunk Tőled! Megtépázott lelkű, szíve mélyén azért Téged követni kívánó népeden könyörülj meg! Gyújtsd meg bennünk szereteted tüzét, hogy Neked szolgálva mi is a megbocsájtás útján járhassunk! Ámen     Ha a bűnöket számon…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.29. 04:29

  Az imádság hozzáférés Istenhez „Őbenne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által.” Efezus 3:12 Dr. James Kennedy mondta: „Olvastam egy érdekes könyvet, amit egy hitetlen ember írt, aki megpróbálta »végleg elintézni« a keresztyén hitet. Hitetlensége ellenére…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.29. 00:30

Celldömölk 11591 lakosú emberi léptékű, mezővárosias jellegű város a 10-es/Győr-Celldömölk/, a 20-as/Szombathely-Veszprém-Székesgfehérvár-Budapest/ és a 26-os/Tapolca-Celldömölk/ vasútvonalak mentén fekszik a Kemenesalján, a Ság-hegy mellett. A mai város több régi település összeolvadásából…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.28. 18:38

"Gyermekek, ebben az időben imádkoznotok kell, hogy segíteni tudjatok felvilágosítani azokat a lelkeket, akik sötétségben vannak. Ők nem ismerik Fiam Áldozatának Igazságát, sem azt, hogy szörnyű Keresztre feszítésének mi volt az értelme. Üdvösségének Ajándékát…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.28. 18:37

Elkezdem felvinni az adatokat, a 2016-2017-ben történtek említésre méltó része már meglelitek testvéreim…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.28. 13:33

Kópháza 1884 lakosú község a 84-es főközlekedési út és a 15-ös/Sopron-Szombathely/ vasútvonal mentén, Soprontól 6 kilométerre, délkeletre fekszik. Történelme során mindig kapcsolódott Sopronhoz, 1848-ig a város jobbágyközsége volt. A község megélhetését Sopron piacai és gyárai biztosították. A XVI.…

Szerző: Andre Lowoa  2017.06.28. 12:02