Mohács 19227 lakosú város az 56-os és 57-es főközlekedési utak találkozásánál, valamint a 65-ös/Pécs-Mohács/ vasútvonal mentén fekszik a Duna-folyam két partján. Ha Mohács, akkor először a mohácsi vész jut az ember eszébe. Pedig a régészeti leletek tanúsága szerint a város területe már az őskortól…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.31. 08:35

  Mi lehet ez? Is­me­ret­len ter­mé­szeti je­len­ség? A vég­íté­let fan­fá­rjai? Tit­kos idő­já­rás-be­fo­lyá­soló kí­sér­let? Senki sem tudja, de aki hal­lotta már a világ szá­mos pont­ján ész­lelt kí­sér­te­ties hang­or­kánt, ki­vé­tel nél­kül be­le­bor­zon­gott! Leg­utóbb itt a szom­széd­ban…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.30. 22:58

Hidas 2316 lakosú község az 50-es/Dombóvár-Bátaszék-Baja/ vasútvonal mentén, Bonyhádtól 7 kilométerre, délnyugatra fekszik. Az egykori Hydas, Baranya megye északkeleti csücskében, a ma Völgységi-pataknak hívott víz mellett fekszik, amelyről a település a nevét kapta. A Nemzeti Múzeumban őrzött…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.29. 10:14

Mecseknádasd 1663 lakosú község a 6-os főközlekedési út mentén, Bonyhádtól 11 kilométerre, délnyugatra fekszik. A régészeti leletek tanúsága szerint már a neolit korban is voltak lakói. A római birodalom idején itt vezetett át az Eszéket (Mursa) Pécsen (Sopianae) át Budával (Aquincum) összekötő…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.29. 10:13

A Kelet-Mecsek ölelésében a falusi turizmus egyik kedvelt célpontja a Zengo és a Hármashegy lábánál, festői környezetben elnyúló 3341 lelkes falu. A helységet érinti a 64-es/Pécs-Bátaszék/ vasútvonal és a 6-os főközlekedési út is 4 kilométerre található a településtől. A községet tájvédelmi terület…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.29. 10:12

A SZERETET LELEPLEZI A SÁTÁNT 1987. december 19.   Szeretet vagyok. Mondd meg, mondd meg nekik Vassula, hogy az õszinteség le fogja gyõzni a gonoszt, az alázat meggyengíti az ördögöt, a szeretet leleplezi a Sátánt. 1987. december 19. Fatima szentélye engesztelésért kiált! Térj vissza…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.28. 08:43

NAPJAITOKBAN FEL FOGNAK VIRÁGOZNI AZ ERÉNYEK 1997. február 18. Zsoltárom és Himnuszom, én Amenem, Bátyám, Nõvérem és Barátom, Atyám és Anyám, én édes Illatom és Tömjénem, Napfényem és Világosságom, tündöklõ, soha meg nem szûnõ Lángom, Lakomáim sorozata, erõm és biztonságom Sziklája,…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.27. 08:17

ARRA TEREMTETTELEK, HOGY LELKEM ÖRÖMÉRE LÉGY! AZ ÉN SZENT NEVEMBEN LEGYÉL EGGYÉ! 1988. október 25. Uram? Én vagyok,leányom! Örvendezz, mert öröktõl fogva szeretlek, olyan szeretettel, amelyet sohasem fogsz megérteni! Megkülönböztetett szeretettel. Arra teremtettelek, hogy Lelkem örömére…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.26. 09:00

Jézus levele az Amerikai Egyesült Államokban élő gyermekeihez! 2016. október 25. Még egyszer mondom.AZ ABORTUSZ GYILKOSSÁG! Számtalan önző nő és férfi rövidíti meg a kisgyermekek millióinak életét. Nektek nincs jogotok a testetek életéről döntenetek! Gyermekeim,amikor az élet végéről döntötök,…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.25. 22:06

Cserdi 359 lakosú község a 40-es/Pécs-Pusztaszabolcs-Budapest/ vasútvonal mentén, Szentlőrinctől 4 kilométerre, északra fekszik. Az írott források először 1326-ban Chereg, 1450-ben pedig Cherdy néven említik. A település határában az ásatások során jégkorszaki állatok leleteire bukkantak. Birtokosai…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.25. 21:12

Bükkösd 1293 lakosú község a 40-es/Pécs-Pusztaszabolcs-Budapest/ vasútvonal mentén, Szentlőrinctől északra, 10 kilométerre. A település 1950-ben egyesült Megyefával, 1979-ben pedig ebbe az egységbe beleolvadt Gorica is. Ezzel létrejött a mai Bükkösd, amely négy, hangulatában a mai napig különböző…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.25. 21:11

Hetvehely 533 lakosú község a Mecsektől északra, Szentlőrinctől 13 kilométerre, északkeletre fekszik. A falu Árpád-kori település, amit az ebből a korból származó temploma is bizonyít. Mai neve az írásos emlékekben először 1542-ben bukkant fel Hethfehel alakban. A település 1559-ben a pécsi káptalan…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.25. 21:10

Engedjétek meg Istennek, hogy belépjen a szívetekbe!   Üzenet, 25. október 2016 Drága gyermekek! Ma hívlak benneteket: imádkozzatok a békéért! Hagyjátok el az önzést és éljetek üzeneteim szerint amelyeket adok nektek. Nélkülük nem tudjátok megváltoztatni az életeteket. Imádságban élve békétek…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.25. 21:09

  Több különböző tényező hatására úgy érzem, eljött a pillanat, amikor nem várhatok tovább azzal, hogy megkérjelek: imádkozz az abortusz megszűnéséért.   Ez így viccesnek is tűnhet, de hiszem, hogy ettől függ sok jövőbeli fejlemény, és TUDOM, hogy Isten válaszolni fog. Amíg tombol az abortusz…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.25. 11:03

Abaliget, 663 lakosú község a Mecsek hegység északi-északnyugati oldalán, Pécstől 18 kilométerre található. A helységet érinti a 40-es/Pécs-Pusztaszabolcs- Budapest/ vasútvonal is. A település maga egy észak felé nyitott völgyben fekszik. Délről, keletről és nyugatról lejtők határolják. A települést…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.25. 10:02

Orfű 702 lakosú mecseki község Pécstől 14 kilométerre, északnyugatra fekszik. A Vízfő-forrás bő karsztvize és a kedvező domborzati viszonyok kihasználásával, valamint gátak építésével alakították ki az 1960-as években a mesterséges tórendszert. Az első tó az Orfűi-tó. Orfű és Mecsekrákos között…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.25. 10:01

Bakonya 418 lakosú község, Pécstől északnyugatra, 20 kilométerre fekszik a Mecsek lábánál. A régészeti feltárások itt újkőkori, bronzkori, kelta, római-kori és honfoglalás korabeli leletekre bukkantak. A neve írott forrásban először 1235-ben Bakonya alakban fordult elő. Az 1950-es években megkezdett…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.25. 09:07

Cserkút 414 lakosú település a 40-es/Pécs-Pusztaszabolcs-Budapest/ vasúti fővonal mentén, Pécstől 6 kilométerre, nyugatra fekszik a Mecsek lábánál. Történelme a teltételezések szerint még a magyarok honfoglalásának, Kárpát-medencei bejövetelének idoszakához fűződik. Első írásos emléke azonban…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.24. 10:08

Boda 424 lakosú község, Szentlőrinctől 12 kilométerre, északkeletre fekszik. A neve Boda, Buda, Budimér szláv személynévből származik. A településen I. István idején vár épült. A középkorban és a török hódoltság alatt folyamatosan lakott terület. A XVIII. században a Preuner család, majd az…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.24. 10:07

Aranyosgadány 371 lakosú község, Pécstől 10 kilométerre, délnyugatra fekszik a Sid-patak mentén. A falut az 1200-as évek óta jegyzik. Két falurészből áll, a hajdan volt Pécsaranyosból és Keménygadányból. Pécsaranyos az Ariánusokról kapta a nevét. Gadány első írásos említése 1192-ből való. A XIV. és…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.24. 10:06

NE AGGÓDJ A HOLNAP MIATT! SAJÁT MEGÍTÉLÉSED MINDIG TÉVÚTRA VEZET TÉGED 1988. december 27. Jézus? Én vagyok! Ó, mindössze szeretetet kérek tõled. Dicsõíts meg azáltal, hogy terjeszted üzenetemet! Mutasd meg szeretetemet a találkozókon! Vassula, “ne nézz a hátam mögé” 1 , ne gondolj arra,…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.24. 09:00

Gyód 585 lakosú község Pécstől 7 kilométerre, délnyugatra fekszik. A falu neve a magyar dió főnév -d képzős származéka, jelentése: diófával benőtt hely. A régészeti feltárások során avarkori temető leleteire bukkantak. Az írásos emlékekben 1511-ben jelent meg Gyod névalakban. A török hódoltság…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.24. 08:43