Október uralkodó csillagképe a Skorpió. Azt szokták mondani: „Október időjárását várd márciusban” – vagyis a márciusi időjárásra lehet következtetni az októberiből. Ha ökörnyál száll a levegőben, vagy a fák másodszor virágzanak, hosszú, szép ősz lesz. Ha meleget…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.31. 22:04

Mi a Jó Hír? „Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe.” (Róma 1:17) „A Jó Hír megmutatja, Isten hogyan teszi igazzá az embereket önmagával – ez hittel kezdődik és hittel végződik.” (NCV – fordítás)A Jó Hír az, hogy ha Isten kegyelmében bízunk,…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.31. 10:35

A kapcsolat helyreállításának feltételei   "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lk 23,34) A megbocsájtás nem azt jelenti, hogy a kapcsolat csak úgy magától helyreáll. Valójában a megbocsájtás és a kapcsolat helyreállítása két különböző dolog. Az egyiket a…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.31. 10:34

"Testvéreim!  Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek örömömet teljessé azáltal, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek, és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.31. 09:03

Mohács 19227 lakosú város az 56-os és 57-es főközlekedési utak találkozásánál, valamint a 65-ös/Pécs-Mohács/ vasútvonal mentén fekszik a Duna-folyam két partján. Ha Mohács, akkor először a mohácsi vész jut az ember eszébe. Pedig a régészeti leletek tanúsága szerint a város területe már az őskortól…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.31. 08:35

PAPJAITOKNAK IMÁRA VAN SZÜKSÉGE! 1992. február 13. Igazságos dolog-e az újonnan megtért görög imacsoportot megsemmisíteni? Igazságos-e, hogy egyik pap elkergette és szétszórta õket, és ezért kénytelenek visszatérni abba a sivatagba, ahol egykor voltak? Vassula, papjaitoknak imára van…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.31. 08:34

A Biblia nem teológiai rendszer, hanem az üdvösség kézikönyve, a gyermek abc-je és a tudós számára a legmélyebb bölcsesség tárháza. (Spurgeon)ÁLDJONNagy jó Úristen, ki vagy a kéklő Mennyekben,Bércen innen, s túl igazak ajka hirdessen,Testvérünk a Nap tükrözi fényed szárnyalva, nagy fennen.Áldjon…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.31. 05:37

Hit... A mai nap imádsága: Istenem! Köszönöm a hit ajándékát! Ámen. Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által... Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.31. 05:16

„AMÍG” „…tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig” (1Mózes 32:25)A Biblia azt mondja: „Jákób pedig ott maradt egyedül. Ekkor Valaki [az Úr angyala] tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig.” Amikor Isten úgy határoz, hogy valamit kezelni fog az életedben, úgy intézi, hogy egyedül maradj. Figyeld meg,…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.31. 00:08

  Mi lehet ez? Is­me­ret­len ter­mé­szeti je­len­ség? A vég­íté­let fan­fá­rjai? Tit­kos idő­já­rás-be­fo­lyá­soló kí­sér­let? Senki sem tudja, de aki hal­lotta már a világ szá­mos pont­ján ész­lelt kí­sér­te­ties hang­or­kánt, ki­vé­tel nél­kül be­le­bor­zon­gott! Leg­utóbb itt a szom­széd­ban…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.30. 22:58

A te bizniszed az Úr biznisze Az Úr őrzi a hűséget a munkahelyeken: a te üzleted, az Ő üzlete (Pédabeszédek 16:11 MSG alapján)Isten nem tudja megáldani a tisztességtelenséget. A Biblia állítja: Az Úr megköveteli a tisztességet minden üzletben. (NLT alapján). Ebben benne foglaltatnak a munkabérek,…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.30. 10:29

"12,41 A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők bűnbánatot tartottak Jónás szavára, s itt nagyobb van, mint Jónás."http://szentiras.hu/kereses/search?textToSearch=ninivei+f%C3%A9rfiak VÖ.: Üldözött közel-keleti keresztények próbálják megvédeni a…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.30. 09:04

Élet - halál... A mai nap imádsága:Uram! Add, hogy mindig tiszteljelek, féljelek Téged, hogy őszintén tudjak szeretni! Ámen    A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: "Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is." De a másik megrótta, ezt mondva neki: "Nem féled az…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.30. 07:15

Az érzelmek félrevezetők lehetnek „Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” (Példabeszédek 4:23)Egy keresztyén író ezt írja: „Évekig az érzelmeim irányították az életemet. Olyan volt, mintha a hullámvasúton utaztam volna; egyik nap nevettem és jól éreztem…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.30. 00:08

7 féle irgalmasság „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” (Máté 5,7 NLT fordítás, második kiadás) A tegnapi elmélkedésben az irgalmasság hét arcáról volt szó. Ma azt szeretném, hogy személyesen és gyakorlatiasan vizsgáljunk meg mindezeket. Arra buzdítlak, hogy kötelezd…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.29. 10:49

Hidas 2316 lakosú község az 50-es/Dombóvár-Bátaszék-Baja/ vasútvonal mentén, Bonyhádtól 7 kilométerre, délnyugatra fekszik. Az egykori Hydas, Baranya megye északkeleti csücskében, a ma Völgységi-pataknak hívott víz mellett fekszik, amelyről a település a nevét kapta. A Nemzeti Múzeumban őrzött…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.29. 10:14

Mecseknádasd 1663 lakosú község a 6-os főközlekedési út mentén, Bonyhádtól 11 kilométerre, délnyugatra fekszik. A régészeti leletek tanúsága szerint már a neolit korban is voltak lakói. A római birodalom idején itt vezetett át az Eszéket (Mursa) Pécsen (Sopianae) át Budával (Aquincum) összekötő…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.29. 10:13

A Kelet-Mecsek ölelésében a falusi turizmus egyik kedvelt célpontja a Zengo és a Hármashegy lábánál, festői környezetben elnyúló 3341 lelkes falu. A helységet érinti a 64-es/Pécs-Bátaszék/ vasútvonal és a 6-os főközlekedési út is 4 kilométerre található a településtől. A községet tájvédelmi terület…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.29. 10:12

"Mondom nektek: Nem láttok engem mindaddig, amíg el nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok: »Áldott, aki jön az Úr nevében!«”  Ezek az evangélium igéi." http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-10-27 VÖ.: "Figyeljetek azokra a változásokra, ahogy konszekrálni (átváltoztatni) fogják…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.29. 10:11

AZ ISTEN GYENGÉD APA 1990. november 3. Szent Édesanyánk üzenete: Béke legyen veletek, kis gyermekeim! Ahogyan az anya táplálja és vigasztalja kis gyermekeit, úgy táplálom én is lelketeket Isten Szavát nyújtva nektek. Ahogy az Anya vigasztalja gyermekeit a veszélyek idején, úgy hajolok le…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.29. 07:22

A megértés feltétele: a szeretet, amellyel másokat a szívünkbe befogadunk.Tatiosz „Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!” (Jel 22,17)Ha így szólna az ige: „harminc százalékkal olcsóbban”, akkor jobban feltűnne? Úgy már sokkal érdekesebb, izgalmasabb lenne? Mert akkor büszke…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.29. 05:23

Elmúlás... A mai nap imádsága: URam! Add, hogy bölcsen tudjam élni napjaimat! Ámen      Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel... Zsolt 90,4 Van két nap az esztendőben, amikor szembesülünk az idő múlásával: az egyik a…

Szerző: Andre Lowoa  2016.10.29. 05:15